Přihlášky do šk. roku 2019/2020

Zde si můžete stáhnout čistou přihlášku na vyplnění a poté je nutné ji vytisklou a podepsanou přinést do školky, popřípadě zaslat na e-mail. 

Další dokumenty (smlouva, monitorovací listy) je potřeba po oficiálním přijetí do školky také vyplnit, dát potvrdit a přinést do školky.

Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě do naší školky, informujte se o dostupné kapacitě e-mailem na studiozabka@seznam.cz, popřípadě telefonicky na +420 736 529 218


Přihláška dítěte šk.rok 2019/2020

Přihláška v PDF souboru

Přihláška ve formátu dokument MS Word


smlouva; monitorovací list; potvrzení o postavení podpořené osoby