Školička a jesličky

Školička a jesličky jsou založeny na principech Montessori pedagogiky, která nevnucuje, ale dává dětem svobodu, aby se samy učily. Naší aspirací není být velkou školkou, ale sdružovat děti rodičů, kteří chtějí pro své děti něco "jiného", "malého" a "rodinného", a děti, pro které se nenašlo místo v běžných MŠ.

Dále vycházíme z křesťanských základů, stejně jako Maria Montessori, jež zdůrazňovala ve výchově hodnoty jako láska k sobě, ostatním, i k věcem kolem nás.

Prvky křesťanství dále spočívají v tom, že svátky (vánoce, velikonoce, Mikuláš..) jsou dětem vysvětlovány z tohoto pohledu, ve školičce jsou mimo jiné k dispozici knihy se základními biblickými příběhy. Program není alternativou výuky náboženství a je proto přístupný všem rodinám napříč náboženskému vyznání.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který je v tomto prostředí bohatě naplňován.

Rodiče jsou s programem pravidelně seznamováni, aby se mohli připravit na zvědavost svých dětí a na překvapení, která jim přichystají.

Prostředí je pro děti připraveno tak, aby jim pomohlo v maximálním rozvoji jejich vrozeného potenciálu. Podporuje v dětech dětskou zvídavost a inspiruje je k dalšímu poznání.

Každý měsíc nabízíme rodičům konzultace, kdy jsou seznámeni s prací a pokroky svých dětí.

Maria Montessori velmi vyzvedávala pozitiva smíšených tříd. Mladší děti vidí ve starších dětech vzory a inspiraci a starší mohou mladším pomáhat, čímž se nejvíce naučí.

Prostory jsou útulné a diferencované do malých koutků.

Děti mají k dispozici tyto oblasti: praktický život, dále smyslový materiál odpovídající tomuto věku, oblast zaměřenou na matematiku, koutek pro jazykový rozvoj a poznávání přírody a světa.

Ve školičce každé odpoledne od 15:00 do 16:00 probíhá kroužek: dramatický, kroužek vaření, taneční, kutil a výuka angličtiny.

Ke školičce přiléhá velká zahrada (cca 200 m2). Podle ročních období nám zahrada poskytuje různé činnosti (sázení, okopávání, sklízení, sáňkování...), ale hlavně hraní si!