Třídní plán září 2020

Téma: RODINA

Rozvíjená kompetence: Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí (rodina, MŠ)

Dílčí cíle:

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina, mš, dětská herna)

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ve třídě, rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat zákl.hodnoty v tomto společenství uznávané

Očekávané výstupy: rozlišuje hranaté a oblé, pojmenovává pokoje, nábytek, orientuje se v prostoru, pozná své místo v šatně, zná uvítací píseň na elipse, dokáže vyjádřít, kde se cítí dobře.

Náplň elipsy: dvě děti přinesou elipsu, svolávací píseň - postupné zapojování, píseň "my jsme rodina", prostorové vnímání - chůze kolem koberečku(po), výlet - služba péče o zvířata (út), šatna (st), koupelna(čt), praktická(pá); následující po - praktická třída - příprava a úklid před jídlem a předán služby, úterý - výlet, středa - služba péče o květiny, čtvrtek - boxy a prostory spaní, pátek - zahrada