Třídní měsíční plán listopad 2018


Listopad

Téma: Objevujeme živly

Cíl: Propojení přírodních jevů a vlivu na člověka


Diagnostický cíl:

Šatna: pojmenovat pravá, levá, nahoře, dole, pojmenování částí oděvu

Motorika: špetkový úchop - hry na popelku (sbírání rýže, čočky, papírků...)

Představy: život na zeměkouli, střídání ročních období, ochlazení

Pojmy: horký, teplý, vlažný, studený, ledový, ochlazení, oteplení, glóbus, mapa, části těla, části obličeje

Logopedie: cvičení sluchové paměti (zopakuj: 1, 2, 3, nebo: kočka, pes, myš)


Oblasti:

Praktická oblast: dítě pije samo ze skleničky, používá příbor

Smyslová oblast: teplota, hmat, (cit, rozlišení, jemnost)

Příroda: dítě má základní představu o času (dny, týdny, měsíce, roční období)

Čeština: pozná hlásku na začátku a na konci slova, rozklad slov na hlásky ( l-i-s-t, v-o-d-a, p-o-d-z-i-m, rozklad svého jména)

Matematika: nad, pod, mezi, první, poslední, více, méně, stejně, rozlišuje prostorové vztahy nad pod, mezi, první, poslední, ...) rozlišuje pravá, levá

Sociální oblast: kontakt s vrstevníky a dospělými je přiměřený věku, zvládá změnu prostředí, dokáže pracovat ve skupině

Godly play: O vzácné perle