ESF

Název projektu: Dětská skupina Pulec

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017441

Doba realizace projektu: 1. 7. 2022 až 30. 9. 2023

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_22_141 s názvem "Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brno a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Brně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.