Ceník

Ceník Žabka platný od 1. září 2023

v rámci školkovného jsou obsaženy také odpolední kroužky pro děti

Ceny jsou fixní na měsíc. Náhrady si můžete kdykoliv v průběhu roku vybrat.

Na školkovné lze uplatňovat Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (podle paragrafu § 35ba odst. 1. písm. g) Zákona o daních z příjmu). V roce 2023 lze uplatnit slevu ve výši 17 300 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. 

Na rodičovský příspěvek máte nárok, pokud vaše dítě mladší dvou let navštěvuje dětskou skupinu v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, docházka starších dětí se nesleduje.

Dítě je bráno jako mladší 3 let, pokud má 3. narozeniny nejdříve 01.09. daného školního roku. Pro školní rok 2023/2024 tedy děti narozené nejdříve 01.09.2020. Děti narozené do 31.08.2020 jsou dle novely brány jako starší.

V případě, že je přijat sourozenec starší 3 let, má 20% slevu na školkovné.

(školkovné aktualizováno vždy v létě následujícího roku) 


Ceník platný od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023


Stravné

* obědy a svačinky dovážíme z provozovny Lakšmanna

dopolední svačinka

dle výběru dětí (ovoce, zelenina, knäckebrot/chleba s pomazánkou, čerstvý sýr, šunka, tvrdý sýr, mléko a kukuřičné lupínky, cereálie, müsli, přesnídávka, ovocné tyčinky, jogurty ovocné i bílé, buchta, pečivo, cereální sušenky...)

25 Kč

oběd

88 Kč

odpolední svačinka

dle výběru dětí (ovoce, zelenina, knäckebrot/chleba s pomazánkou, čerstvý sýr, šunka, tvrdý sýr, mléko a kukuřičné lupínky, cereálie, müsli, přesnídávka, ovocné tyčinky, jogurty ovocné i bílé, buchta, pečivo, cereální sušenky...)

25 Kč