Třídní plán květen 2022

  Téma: Příroda - její zdroje a péče o ni 

  Rozvíjená kompetence

  • Spojení souvislostí mezi tím co pěstujeme a jíme - plodiny jako zdroj vitamínů a využitelnost pro člověka, seznámení se zahradním nářadím a stroji

  Dílčí cíle

  • dítě dokáže pojmenovat plodiny, které pěstujeme na jaře ( byliny, ovoce, zeleninu )

  • dítě svým chováním pečuje o rostliny a zvířata ve svém okolí

  • dítě dokáže popsat způsob péče o rostliny a plodiny

  • dítě zná rozdíl mezi setím, sázením, dokáže popsat koloběh setí x sklizeň

  • dítě dokáže pojmenovat zahradní nářadí a polní stroje

  Očekávané výstupy: