Dětská skupina Pulec

Skupina je založena na principech Montessori pedagogiky, která nevnucuje, ale dává dětem svobodu, aby se samy učily. Naší aspirací není být velkou školkou, ale sdružovat děti rodičů, kteří chtějí pro své děti něco "jiného", "malého" a "rodinného".

Dále vycházíme z křesťanských základů, stejně jako Maria Montessori, jež zdůrazňovala ve výchově hodnoty jako láska k sobě, ostatním, i k věcem kolem nás.

Prvky křesťanství dále spočívají v tom, že svátky (Vánoce, Velikonoce, Mikuláš...) jsou dětem vysvětlovány z tohoto pohledu, ve školičce jsou mimo jiné k dispozici knihy se základními biblickými příběhy. Program není alternativou výuky náboženství a je proto přístupný všem rodinám napříč náboženskému vyznání.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ, který je v tomto prostředí bohatě naplňován.

Rodiče jsou s programem pravidelně seznamováni, aby se mohli připravit na zvědavost svých dětí a na překvapení, která jim přichystají.

Prostředí je pro děti připraveno tak, aby jim pomohlo v maximálním rozvoji jejich vrozeného potenciálu. Podporuje v dětech dětskou zvídavost a inspiruje je k dalšímu poznání.

Každý měsíc nabízíme rodičům konzultace, kdy jsou seznámeni s prací a pokroky svých dětí.

Prostory jsou útulné a diferencované do malých koutků.

Děti mají k dispozici tyto oblasti: praktický život, dále smyslový materiál odpovídající tomuto věku, oblast zaměřenou na matematiku, koutek pro jazykový rozvoj a poznávání přírody a světa.

Ke školičce přiléhá zahrada. Podle ročních období nám zahrada poskytuje různé činnosti (sázení, okopávání, sklízení, sáňkování...), ale hlavně hraní si!


INFORMACE:

- ceník

Čelakovského 8

615 00 Brno-Židenice

dspulec@gmail.com 

+420 792 772 243 - tel. přímo do školky Pulec (nahlášení absence, info o dětech)

+420 736 529 218 - řed. Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. (informace o školce)

+420 736 529 223 - Ing. Anna Gelová (informace o školce)