Název projektu: Dětská skupina Žabka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016430

Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 až 30.6.2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brno a jeho okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Brně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz zařízení péče o děti. Vybudováním vznikne dětská skupina o kapacitě 20 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.