Přihlášky do šk. roku 2022/2023

Zde si můžete stáhnout čistou přihlášku na vyplnění a poté je nutné ji vytisknutou a podepsanou přinést do školky, popřípadě zaslat na e-mail (po přijetí dítěte do naši dětské skupiny).

Další dokumenty (smlouva, monitorovací listy) je potřeba po oficiálním přijetí do školky také vyplnit, dát potvrdit a přinést do školky.

Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě do naší školky, je potřeba vyplnit registraci přes registraci zájemců na naši stránce zde.


Přihláška dítěte šk.rok 2022/2023

Přihláška v PDF souboru

Přihláška ve formátu dokument MS Word


smlouva; monitorovací list; potvrzení o postavení podpořené osoby