Řádem s (ne)řádem

05.10.2021

Serva ordinem, et ordo servabit te (Zachovávej pořádek / řád, a pořádek / řád zachová tebe).

Každé dítě je jako zlatý poklad. Něco je již v něm vloženo a nedá se měnit (potřeby, vlohy, povahové rysy) a něco je připraveno růst.

Něco, co je vloženo a vyžadováno, psychologové nazývají potřeba - je potřeba řádu. Ten vede nás i děti k samostatnosti a nezávislosti.

Toto se silně pojí s potřebou dokončování věcí. Což je závislé na odhadu nás dospělých, aby dítě činnost zvládlo a pro příliš podnětů ji neukončilo předčasně.

V takovém prostředí roste a posiluje se vůle. Je to jako dar, vím, co kde je a jak to můžu zvládnout.

V tomto věku nesmíme zapomenout počítat s pohybem.

Řád vede k samostatnosti.

Pohyb je obsažen také v rytmu, kterým oddělujeme činnosti, části dne - nádech, zástěrka, krájení, úklid, výdech...

Vše se děje v jakémsi Spolubytí, nerosteme sami, děláme něco i pro druhé a s druhými.

A tak pořád dokola, opakování je další důležitý princip, takové gradační opakování. Všichni rosteme. Psychologové by řekli rozvíjí se inteligence a to jak rozumová, tak emoční, naše identita a zdravé sebevědomí.

Každý den je novým začátkem. Věříme, že dnes se dítě může změnit. Může se mu povést, to na čem pracuje.

Do tří let dítě nasává 100% informací o sobě z pole (od mámy, táty), jakmile se dostává do kolektivů, přijímá informace a potvrzení také od nich.

Vše pro nás, učitele, začíná na vztahu - vztah dítěte a paní učitelky, tety i vás rodičů - zde potřebujeme vědět, že máme vaši důvěru - i dítě to potřebuje vědět - přijímáme děti bezpodmínečně. Připravujeme prostředí, aby děti mohly naplňovat své senzitivní období. Dbáme na rytmus v činnostech, rituály - víme, jak důležitá je síla Poprvé (jak něco předvedu dítěti poprvé, tak to bude dlouhou dobu dělat). 


Úkol

  • Zkuste si ztvárnit svůj řád dne na kruhový nebo obdelníkový formát. Co kdy a jak dlouho děláte?
  • Barevně odlište ty části, které jsou pro vás obzvláště důležité a uvědomte si proč. (Připravujete se na nějak na jednotlivé části dne? Ví vaše okolí, rodina, že toto máte rádi? Dokážete přizvat do svých oblíbených částí ostatní?)