Růst ke kreativitě

01.02.2022

Růst ke kreativitě je paradoxně založený na běžných, praktických, rutinních činnostech.

Představivost v sobě zahrnuje vytvoření si mentální představy něčeho, co není přímo smyslově přítomné. Kreativita je produktem imaginace a je výsledkem mentální rekombinace představ v nové a inovativní podobě. Obě jsou závislé a rozvíjí se pouze a jen díky představám utvářeným na základě předešlých smyslových zkušeností. (https://www.montessoricr.cz)