Budoucí předškoláci

Jako zákonný zástupce dítěte máte právo dítě přihlásit k individuálnímu vzdělávání a může dále docházet do Žabky. Souvisí s tím, ale také to, že se zapíšete do spádové MŠ (na https://zapisdoms.brno.cz/) a přijmete jejich podmínky přezkoušení. 


Co udělat? Písemně oznámit mateřské škole, že chcete své dítě vzdělávat individuálně (vzor viz příloha). Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku (optimálně v době zápisu do mateřské školy). Pro individuální vzdělávání na kratší období se může zákonný zástupce rozhodnout kdykoliv v průběhu školního roku.